Föreläsning om digital radio.

FRO Örebro län inbjuder alla medlemmar till föreläsning om digital radio.
Robert Lind, FRO Västmanland, berättar om digital radio i allmänhet och DMR-radio i synnerhet.
Vi bjuder på kaffe och macka.
Onsdag 30 september, kl 18.00. Café Skogen, Sörbyvägen 15, Örebro
Anmäl intresse, så vi vet hur många som kommer.
 
Lars Dellsäter
Förbundsordförande FRO Örebro län
070 6594669
lars.dellsater@fro.se