Studiebesök

FRO Örebro län planerar att göra några intressanta studiebesök under året.
Vi inleder hos Länsstyrelsen, Måndag 20 maj.
Vi kommer bl.a. att få höra om krisberedskap och deras samband, främst RAKEL.

Samling vid entrén, Stortorgets nedre del kl 18.0
Anmäl till lars.dellsater@fro.se senast fredag 17 maj, så vi vet ungefär hur många som kommer.
Välkomna! Just det... en sak till - om inte medlemsavgiften är betald, går det bra att betala till Bankgiro 593-788
Enskild medlem          220:-
Familjemedlemskap   340:- 

Ange ditt namn, så vet kassören vem som har betalat.