DMR Örebro

Kom och diskutera hur en ev repeater för DMR i Närke ska vara.
Datum onsdag 7 nov, kl 18, plats Café Skogen, Sörbyvägen 15, Örebro. 

 
Bakgrund: Att ha radio som hobby är väldigt intressant, det händer alltid någonting. Det senaste stora är väl DMR (Digital Mode Radio), som ger helt andra möjligheter än den analoga radion. Man kan vara ”inloggad” på en repeater och vara nåbar/nå andra oavsett var de är, om de också har tillgång till en repeater. Numera kan man åka från Malmö via Göteborg till Stockholm och vara nåbar med DMR hela vägen. Utom i Närke! Detta vill vi råda bot på.
 
Aktuellt: Under sensommaren hade vi ett regionalt DMRmöte på hotell Stinsen i Hallsberg. Där diskuterade vi DMR, olika repeatrar (master, slave), konfigureringar etc. Olika lösningar för att få till täckning i Närke diskuterades, t ex Ånnaboda, Laxå, på taket till hotell Stinsen…. Det beslutades att FRO Örebro ska titta på detta. Och efter ett styrelsemöte för ett par veckor sedan fick jag i uppdrag att försöka få till en arbetsgrupp.
 
Slutord: Du som tycker det låter intressant/kul, kom på mötet! Även om du inte har tid att hjälpa till med det praktiska, så kan du vara med och diskutera fram olika lösningar. Om inte annat är det kul att träffas och fika ihop :-)
 
Väl mött!

/Kent Jönsson