Temakväll IT-säkerhetsinformation

Jag har nöjet att bjuda in till en temakväll på Café skogen, Örebro
Där jag kommer hålla en kortare föreläsning om IT-säkerhet med inriktning digitala hot och bedrägerier.

Föreläsningen är ett av FRO´s uppdrag vi fått av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Där vi ska sprida kunskap om ekonomiska hot, risker, bedrägerier via IT
och hur vi vanliga medborgare kan skydda oss genom ökad medvetenhet.

Föreläsningen hålls nu på onsdag 18:30. Och håller på dryg timme + tid för frågestund.

Ta med din respektive/granne/kompis och kom och lyssna och förhoppningsvis lär dig något
Vi bjuder på kaffe och en bulle

Datum: Onsdag 8 November
Tid: 18:30
Plats: Cafe' Skogen, Örebro
Karta: http://cafeskogen.iogt.se/hitta-till-oss/
Varmt Välkomna
Markus Edholm, FRO Örebro