Frivilliga Radioorganisationen

FRO Örebro län

Kontaktinformation

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
Besök: Argongatan 40
E-post: orebro@fro.se
PC-Dart utbildning

Behöver du samband?
Vi kan hjälpa dej...

Vi är en förening som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data. Föreningens huvudsakliga uppgift, är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i Hemvärnets staber och inom den civila krisberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband är nödvändigt och värdefullt för att skydda och rädda liv och egendom.

Inom FRO Örebro län värderas den sociala biten inom vår verksamhet mycket högt. Gemenskapen bland föreningens medlemmar och familjer binds samman av vårt intresse för radio och data. Samt naturligvis också känslan att vi genom vårt kunnande kan vara till hjälp för andra både i nöje och allvar. 


Så du är mycket välkommen som medlem i Frivilliga Radioorganisationen - FRO - och dess lokala förbund - FRO ÖREBRO län -
 

Temakväll IT-säkerhetsinformation

Jag har nöjet att bjuda in till en temakväll på Café skogen, Örebro
Där jag kommer hålla en kortare föreläsning om IT-säkerhet med inriktning digitala hot och bedrägerier.

Föreläsningen är ett av FRO´s uppdrag vi fått av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.
Där vi ska sprida kunskap om ekonomiska hot, risker, bedrägerier via IT
och hur vi vanliga medborgare kan skydda oss genom ökad medvetenhet.

Föreläsningen hålls nu på onsdag 18:30. Och håller på dryg timme + tid för frågestund.

Ta med din respektive/granne/kompis och kom och lyssna och förhoppningsvis lär dig något
Vi bjuder på kaffe och en bulle

Datum: Onsdag 8 November
Tid: 18:30
Plats: Cafe' Skogen, Örebro
Karta: http://cafeskogen.iogt.se/hitta-till-oss/
Varmt Välkomna
Markus Edholm, FRO Örebro

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök