Frivilliga Radioorganisationen

FRO Örebro län

Kontaktinformation

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
Besök: Argongatan 40
E-post: orebro@fro.se
PC-Dart utbildning

Behöver du samband?
Vi kan hjälpa dej...

Vi är en förening som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data. Föreningens huvudsakliga uppgift, är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i Hemvärnets staber och inom den civila krisberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband är nödvändigt och värdefullt för att skydda och rädda liv och egendom.

Inom FRO Örebro län värderas den sociala biten inom vår verksamhet mycket högt. Gemenskapen bland föreningens medlemmar och familjer binds samman av vårt intresse för radio och data. Samt naturligvis också känslan att vi genom vårt kunnande kan vara till hjälp för andra både i nöje och allvar. 


Så du är mycket välkommen som medlem i Frivilliga Radioorganisationen - FRO - och dess lokala förbund - FRO ÖREBRO län -
 

Studiebesök

Alla medlemmar i FRO Örebro län inbjuds till studiebesök hos KM Studio i Karlskoga, Måndag 30/9 kl 18.00.
Vi försöker samåka från Örebro i största möjliga utsträckning.
Max 10-12 personer, först till kvarn.....
Anmälan till lars.dellsater@fro.se

http://www.kmstudio.se/AKS.shtml


Dag Stranneby, som bland annat är professor i Elektronikproduktion,
har genom åren skapat en historisk samling tekniska prylar, relaterade
till sin dagliga gärning vid Örebro Universitet.
Denna samling, ett litet tekniskt museum, Elektroskopet, inbjuder vi nu medlemmar i FRO Örebro län att besöka, måndag 14/10 kl 18.00
.
Anmälan till lars.dellsater@fro.se
Välkomna!
Lars Dellsäter

 

 

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök