Frivilliga Radioorganisationen

FRO Örebro län

Kontaktinformation

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
Besök: Argongatan 40
E-post: orebro@fro.se
PC-Dart utbildning

Behöver du samband?
Vi kan hjälpa dej...

Vi är en förening som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data. Föreningens huvudsakliga uppgift, är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i Hemvärnets staber och inom den civila krisberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband är nödvändigt och värdefullt för att skydda och rädda liv och egendom.

Inom FRO Örebro län värderas den sociala biten inom vår verksamhet mycket högt. Gemenskapen bland föreningens medlemmar och familjer binds samman av vårt intresse för radio och data. Samt naturligvis också känslan att vi genom vårt kunnande kan vara till hjälp för andra både i nöje och allvar. 


Så du är mycket välkommen som medlem i Frivilliga Radioorganisationen - FRO - och dess lokala förbund - FRO ÖREBRO län -
 

Studiebesök

FRO Örebro län planerar att göra några intressanta studiebesök under året.
Vi inleder hos Länsstyrelsen, Måndag 20 maj.
Vi kommer bl.a. att få höra om krisberedskap och deras samband, främst RAKEL.

Samling vid entrén, Stortorgets nedre del kl 18.0
Anmäl till lars.dellsater@fro.se senast fredag 17 maj, så vi vet ungefär hur många som kommer.
Välkomna! Just det... en sak till - om inte medlemsavgiften är betald, går det bra att betala till Bankgiro 593-788
Enskild medlem          220:-
Familjemedlemskap   340:- 

Ange ditt namn, så vet kassören vem som har betalat. 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök