Frivilliga Radioorganisationen

FRO Örebro län

Kontaktinformation

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
Besök: Argongatan 40
E-post: orebro@fro.se
PC-Dart utbildning

Behöver du samband?
Vi kan hjälpa dej...

Vi är en förening som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data. Föreningens huvudsakliga uppgift, är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i Hemvärnets staber och inom den civila krisberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband är nödvändigt och värdefullt för att skydda och rädda liv och egendom.

Inom FRO Örebro län värderas den sociala biten inom vår verksamhet mycket högt. Gemenskapen bland föreningens medlemmar och familjer binds samman av vårt intresse för radio och data. Samt naturligvis också känslan att vi genom vårt kunnande kan vara till hjälp för andra både i nöje och allvar. 


Så du är mycket välkommen som medlem i Frivilliga Radioorganisationen - FRO - och dess lokala förbund - FRO ÖREBRO län -
 

Glädj er åt rabatten...

Vid dagens förbundsstämma upptäcktes att förra årets beslut om medlemsavgift feltolkats när inbetalningskorten skickades ut. Så för er medlemmar betyder det att det blev 10 kr i rabatt jämfört med vad som beslutades 2015.

 

Förbundet kommer inte att stå vid ruinens brant och att skicka ut mer inbetalningskort skulle nästan kosta mer än 10 kr när vi slår samman porto, kuvert och blanketter. Så gör som oss andra; le lite bredare.

 

En sammanfattning av stämman kommer om några dagar.

 

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök