Frivilliga Radioorganisationen

FRO Örebro län

Kontaktinformation

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
Besök: Argongatan 40
E-post: orebro@fro.se

Om FRO Örebro

Styrelsen för 2020.
Förbundsordf: Lars Dellsäter
Vice förbundsordf: Kent Jönsson
Förbundskassör: Björn Jansson
Förbundssekreterare: Maria Jansson
Ledamot: Markus Bailar
Ledamot: Ole Brus
Suppleant: Christer Grännsjö
Suppleant: vakant

Militär handläggare: Lars Dellsäter.
Civil handläggare: -
RSG-ansvarig: -
Medlemsregister: Björn Jansson
FOS-ansvariga: Lars Dellsäter.
Materialansvarig: Maria Jansson.
Rekryteringsansvarig: alla
Ungdomsansvarig: Björn Waernér (adjungerad)
Webbredaktör: Björn Jansson

Övriga valda funktioner vid stämman 2019.
Revisorer:
    Björn Waernér
    Emma Delin

Revisorsuppleant:
    vakant

Valberedning:
    Tobias Englund (sammankallande)

    vakant
   
vakant

   
Amatörradio:
FRO Örebro använder anropssignalerna:

SL-signal QTH Stationschef:
SL4AQ Hallsberg SM4VQP Lars Schwerin
SL4ZAE Kumla SM4XIH Markus Bailar
SL4ZYC Kumla SM4XUS KG Johansson
SL4ZXE Örebro SM4XFR Maria Jansson
SL4ZXX Örebro SM4UOM Björn Jansson
       Medlemmar i FRO kan få utnyttja SL-signaler
Läs mer här

Kontakta oss

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
E-post: orebro@fro.se


Medlemsavgiften till FRO Örebro 2020 är för 
enskild medlem 240 kr och 
för familjemedlemskap 340 kr.

Ökningen beror på den centrala delen som för 2020
är 140 respektive 260kr

Medlemsavgift kan betalas till vårt Bankgiro:
593-7883 FRO Örebro län.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök