Frivilliga Radioorganisationen

FRO Örebro län

Kontaktinformation

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
Besök: Argongatan 40
E-post: orebro@fro.se

Om FRO Örebro

Styrelsen för 2017.
Förbundsordf: Lars Dellsäter
Vice förbundsordf: Stefan Hedlund
Förbundskassör: Björn Jansson
Förbundssekreterare: Maria Jansson
Ledamot: Markus Edholm
Ledamot: Jörgen Overgaard
Suppleant: Christer Grännsjö
Suppleant:  vakant

Militär handläggare: Lars Dellsäter.
Civil handläggare: -
RSG-ansvarig: -
Medlemsregister: Björn Jansson
FOS-ansvariga: Lars Dellsäter.
Materialansvarig: Maria Jansson.
Rekryteringsansvarig: alla
Ungdomsansvarig: Björn Waernér (adjungerad)
Webbredaktör: Björn Jansson

Övriga valda funktioner vid stämman 2016.
Revisorer:
    Ulf Edvardsson,
    Lars Fjärrfors

Revisorsuppleant:
    Björn Waernér

Valberedning:
    Tobias Englund (sammankallande)

    vakant
   
vakant

   
Amatörradio:
FRO Örebro använder anropssignalerna:

SL-signal QTH Stationschef:
SL4AQ Hallsberg SM4VQP Lars Schwerin
SL4ZAE Hallsberg SM4XIH Markus Edholm
SL4ZYC Kumla SM4XUS KG Johansson
SL4ZXE Örebro SM4XFR Maria Jansson
SL4ZXX Örebro    Medlemmar i FRO kan få utnyttja SL-signaler
Läs mer här

Kontakta oss

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
E-post: orebro@fro.seMedlemsavgiften till FRO Örebro 2018 är för
enskild medlem 180 kr och
för familjemedlemskap 260 kr.


Medlemsavgift kan betalas till vårt Bankgiro:
593-7883 FRO Örebro län.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök