Frivilliga Radioorganisationen

FRO Örebro län

Kontaktinformation

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
Besök: Argongatan 40
E-post: orebro@fro.se

FRO i hemvärnet - de nationella skyddsstyrkorna

 

FRO utbildar sambandspersonal till hemvärnets 40 bataljoner. Befattningarna är allt från stabsbefäl i bataljonsstab till signalist på kompaninivå. Du kan bli signalist i hemvärnet även om du inte gjort lumpen. Då måste du först gå en grundläggande militär utbildning på två veckor. Det är vår strävan att hitta en befattning som matchar dina kunskaper och intressen. Behöver du komplettera din utbildning ordnar vi det. Vår utbildning bedrivs dels på hemorten, dels på centrala veckokurser på attraktiva kursplatser. 

FRO Örebro ansvarar för sambandspersonal till Sannaheds hemvärnsbataljon (20. hvbat) Bataljonen består av en bataljonsstab, tre kompanier, en flyggrupp och en pionjärpluton:

201. insatskomp
202. insatskomp
203. bevakningskomp
205. flyggrupp
207. pionjärplutonen

Bataljonen är värd för Guldsmedshyttans Hemvärnsmusikkår.

Vill du vara med? Kontakta FRO Örebro för mera information om våra uppgifter och kurser.

Vi ger dig den utbildning du behöver!  

Signalist i Hemvärnet

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök