Frivilliga Radioorganisationen

FRO Örebro län

Kontaktinformation

FRO Örebro län
Box 242
701 44 Örebro
Besök: Argongatan 40
E-post: orebro@fro.se
PC-Dart utbildning

Behöver du samband?
Vi kan hjälpa dej...

Vi är en förening som är intresserade av samband och det oavsett om det gäller radio eller data. Föreningens huvudsakliga uppgift, är att rekrytera och utbilda sambandspersonal för befattningar i Hemvärnets staber och inom den civila krisberedskapen. Vi medverkar även med personal och utrustning vid andra tillfällen då ett bra samband är nödvändigt och värdefullt för att skydda och rädda liv och egendom.

Inom FRO Örebro län värderas den sociala biten inom vår verksamhet mycket högt. Gemenskapen bland föreningens medlemmar och familjer binds samman av vårt intresse för radio och data. Samt naturligvis också känslan att vi genom vårt kunnande kan vara till hjälp för andra både i nöje och allvar. 


Så du är mycket välkommen som medlem i Frivilliga Radioorganisationen - FRO - och dess lokala förbund - FRO ÖREBRO län -
 

Föreläsning om digital radio.

FRO Örebro län inbjuder alla medlemmar till föreläsning om digital radio.
Robert Lind, FRO Västmanland, berättar om digital radio i allmänhet och DMR-radio i synnerhet.
Vi bjuder på kaffe och macka.
Onsdag 30 september, kl 18.00. Café Skogen, Sörbyvägen 15, Örebro
Anmäl intresse, så vi vet hur många som kommer.
 
Lars Dellsäter
Förbundsordförande FRO Örebro län
070 6594669

Studiebesök

Alla medlemmar i FRO Örebro län inbjuds till studiebesök hos KM Studio i Karlskoga, Måndag 30/9 kl 18.00.
Vi försöker samåka från Örebro i största möjliga utsträckning.
Max 10-12 personer, först till kvarn.....
Anmälan till lars.dellsater@fro.se

http://www.kmstudio.se/AKS.shtml


Dag Stranneby, som bland annat är professor i Elektronikproduktion,
har genom åren skapat en historisk samling tekniska prylar, relaterade
till sin dagliga gärning vid Örebro Universitet.
Denna samling, ett litet tekniskt museum, Elektroskopet, inbjuder vi nu medlemmar i FRO Örebro län att besöka, måndag 14/10 kl 18.00
.
Anmälan till lars.dellsater@fro.se
Välkomna!
Lars Dellsäter

 

 

 

Studiebesök

FRO Örebro län planerar att göra några intressanta studiebesök under året.
Vi inleder hos Länsstyrelsen, Måndag 20 maj.
Vi kommer bl.a. att få höra om krisberedskap och deras samband, främst RAKEL.

Samling vid entrén, Stortorgets nedre del kl 18.0
Anmäl till lars.dellsater@fro.se senast fredag 17 maj, så vi vet ungefär hur många som kommer.
Välkomna! Just det... en sak till - om inte medlemsavgiften är betald, går det bra att betala till Bankgiro 593-788
Enskild medlem          220:-
Familjemedlemskap   340:- 

Ange ditt namn, så vet kassören vem som har betalat. 

DMR Örebro

Kom och diskutera hur en ev repeater för DMR i Närke ska vara.
Datum onsdag 7 nov, kl 18, plats Café Skogen, Sörbyvägen 15, Örebro. 

 
Bakgrund: Att ha radio som hobby är väldigt intressant, det händer alltid någonting. Det senaste stora är väl DMR (Digital Mode Radio), som ger helt andra möjligheter än den analoga radion. Man kan vara ”inloggad” på en repeater och vara nåbar/nå andra oavsett var de är, om de också har tillgång till en repeater. Numera kan man åka från Malmö via Göteborg till Stockholm och vara nåbar med DMR hela vägen. Utom i Närke! Detta vill vi råda bot på.
 
Aktuellt: Under sensommaren hade vi ett regionalt DMRmöte på hotell Stinsen i Hallsberg. Där diskuterade vi DMR, olika repeatrar (master, slave), konfigureringar etc. Olika lösningar för att få till täckning i Närke diskuterades, t ex Ånnaboda, Laxå, på taket till hotell Stinsen…. Det beslutades att FRO Örebro ska titta på detta. Och efter ett styrelsemöte för ett par veckor sedan fick jag i uppdrag att försöka få till en arbetsgrupp.
 
Slutord: Du som tycker det låter intressant/kul, kom på mötet! Även om du inte har tid att hjälpa till med det praktiska, så kan du vara med och diskutera fram olika lösningar. Om inte annat är det kul att träffas och fika ihop :-)
 
Väl mött!

/Kent Jönsson

DMR Örebro

Under hösten 2018 inleds arbetet med DRM-satsning. Styrelsen har gett Kent Jönsson i uppdrag att samankalla till informations och planeringsmöte. Mer information kommer via mail.

Inloggning

Endast för medlemmar

    

Hitta FRO nära dig

Sök